Loading...

Compliance program

 

Co je compliance program?

Při našem podnikání klademe velký důraz na dodržování právních předpisů a transparentní vystupování. Compliance program je soubor interních pravidel, která nám pomáhají eliminovat rizikové situace a jednat v souladu s právními předpisy.
Součástí compliance programu je i možnost oznámit jakékoliv jednání týkající se naší společnosti, které není v souladu s našimi pravidly.

 

Jak lze oznámit podezřelá jednání?

Tomáš Sokol

Pokud se domníváte, že dochází ze strany naší společnosti k protiprávnímu jednání, máte možnost se obrátit na tým externího advokáta – důvěrníka, pana JUDr. Tomáše Sokola z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, který je připraven Vaše oznámení o protiprávním jednání přijmout a nezávisle prověřit.
Garantujeme Vám, že takové oznámení je zcela důvěrné a v krajním případě ho lze provést i anonymně. Zároveň je pro Vás zdarma.

Oznámení lze provést následujícími způsoby:

Telefonicky: 296 303 001 nebo 296 303 002
Formou SMS: 296 303 001 nebo 296 303 002
Faxem: 224 941 940
E-mailem: oznameni@akbsn.eu
Poštou:
AK Brož & Sokol & Novák,
Sokolská třída 60,
120 00 Praha 2

Oznámení lze provést kdykoliv. Telefonická oznámení budou přijímána v pracovní hodiny pondělí až čtvrtek 8:30 až 17:30 a v pátek 8:30 až 14:30 hodin. Mimo tyto pracovní hodiny je možné zanechat vzkaz na záznamníku, přičemž Vaše oznámení bude zpracováno v nejbližším možném termínu.

K oznamování advokátu-důvěrníkovi nejsou určeny zákaznické žádosti v podobě reklamací, zasílání nabídek obchodních partnerů nebo stížnosti, které nijak nesouvisí s porušováním právních předpisů. Pro tyto záležitosti prosím využijte naši zákaznickou linku.

Kontakt na zákaznickou linku:

Telefon: 800 115 435 E-mail: info@nasestravenka.cz

 

Jaké jsou další možnosti oznámení?

Při oznamování prosím dbejte na to, abyste sdělovali pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu.

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete nevyužít možnost upozornit na potenciální porušení právních předpisů prostřednictvím nezávislého advokáta – důvěrníka, JUDr. Tomáše Sokola, můžete využít náš online oznamovací systém BKMS nebo kontaktovat naši společnost e-mailem na #compliancebeauftragter@lidl.cz. Na nerelevantní oznámení nebude brán zřetel.

Měříme, ladíme a vylepšujeme, aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací