Mám zájem o Naši stravenku


Prosím vyplňte: ve formátu:

Děkujeme za váš zájem. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Bohužel se zprávu nepodařilo odeslat zkuste to prosím později

Chyba v ověřování robota!

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

 

Vážení návštěvníci,

společnost Lidl stravenky v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO: 05433720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77555 („Lidl“) si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování. Lidl zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků webové stránky www.nasestravenka.cz výlučně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webovou stránku www.nasestravenka.cz zpracovává Lidl protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky. Samotné zpracování těchto protokolových souborů může pro Lidl provádět třetí osoba, zejména některá společnost ze skupiny Schwarz, do které náleží i Lidl.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Lidl následující údaje:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku nasestravenka.cz navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • dotaz klienta;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.
 1. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Lidl nastavil webovou stránku www.nasestravenka.cz tak, že návštěvníci mohou tuto webovou stránku používat v režimu, kdy nejsou sbírány údaje o jejich chování na webové stránce, vč. IP-adresy zkrácené o posledních 8 číslic, tj. nejsou shromažďovány tzv. cookie soubory, anebo v režimu, kdy cookie soubory shromažďovány jsou. Režim, kdy jsou shromažďovány cookie sobory o návštěvníkovi, je aktivován výlučně na základě souhlasu návštěvníka, kdy tento zvolí možnost „souhlasím“ v banneru v dolní části webové stránky.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí Lidl za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Lidl shromažďuje na webové stránce je k dispozici https://nasestravenka.cz/seznam-cookies

V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

 Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

(i) V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".

(ii) Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".

(iii) Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.

(iv) Vaše nastavení potvrďte  "OK".

 

(i) V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".

(ii) Zvolte oddíl "Soukromí"

(iii) V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"

(iv) Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

 

Odstranění Cookies:

(i) V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“

(ii) Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“

(iii) Klikněte na tlačítko „Delete“

 

(i) V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".

(ii) Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“

(iii) Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“

(iv) Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“

(v) Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Shromážděné cookie soubory zpracovává Lidl prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webové stránce www.nasestravenka.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí http://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/  

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

 • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.
 1. Práva návštěvníků webové stránky nasestravenka.cz spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.nasestravenka.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle právo na přístup k informacím a právo žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu.

 1. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných Lidlem (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na Lidl obrátit prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

 

Toto prohlášení je platné a účinné od 22.3.2017

 

 

Měříme, ladíme a vylepšujeme,aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací