Mám zájem o Naši stravenku


Prosím vyplňte: ve formátu:

Děkujeme za váš zájem. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Bohužel se zprávu nepodařilo odeslat zkuste to prosím později

Chyba v ověřování robota!

Probíhá odesílání ...

Uzavření smlouvy online - 1. část z 5.

Uzavření smlouvy online - 2. část z 5.

Uzavření smlouvy online - 3. část z 5.

Děkujeme za zájem uzavřít s námi smlouvu o obchodní spolupráci. Jsme rádi, že chcete přijímat Naší stravenku. Pro vytvoření návrhu smlouvy prosím vyplňte následující formulář.

Při proplácení stravenek Vám budeme účtovat provizi jen 2,5 % + DPH (dle čl. 24 obchodních podmínek).

Použít adresu

Základní informace

Prosím vložte vaše IČ a stiskněte červené tlačítko "doplnit vaše další údaje dle" IČ, zbytek údajů o vás se doplní a zobrazí automaticky.
Musíte potvrdit ověření že se nejedná o robota
Korespondenční adresa
Provozovny
- +

již existuje, prosím kontaktujte zákaznickou podporu na telefonním čísle +420 800 115 435

Tento záznam nebyl nalezen v registru ekonomických subjektů. Zadejte prosím správné IČO.

Jednající osoba

 • Jednací osoba uzavírá smlouvu v zastoupení podnikatele, pokud nejedná osobně podnikatel, který je fyzickou osobou.
Zvolte jednací osobu
?Je-li pro jednání za poskytovatele zapotřebí druhá osoba:

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba je primárním kontaktem pro vzájemnou spolupráci a veškerá další komunikace bude probíhat na e-mailovou adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba má následující práva a povinnosti:

 • Kontaktní osoba může být stejná jako jednací osoba.
 • Na e-mail kontaktní osoby zašleme znění smlouvy a instrukce k provedení ověřovací platby z bankovního účtu, na který budete chtít proplácet stravenky.
 • Kontaktní osoba má přístup do uživatelského účtu na www.nasestravenka.cz, kde má možnost mimo jiné založit další kontaktní osoby.
 • Kontaktní osoba může proplácet stravenky na našich kontaktních místech.
 • Postavení kontaktní osoby je vymezeno v článku 3 - 7 obchodních podmínek.

Vyberte, kdo bude kontaktní osobou:

Zvolte kontaktní osobu
Musíte potvrdit ověření že se nejedná o robota

Email již existuje, prosím přihlaste se do systému.

 1. Společnost zřídí Poskytovateli elektronický uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“), který umožňuje Poskytovateli komunikovat se Společností prostřednictvím internetu nebo získat informace o stavu zpracování Stravenek předložených k proplacení. Informace potřebné pro využívání Uživatelského účtu jsou zpřístupněny na www.nasestravenka.cz.
 2. Přístup k Uživatelskému účtu má (jako administrátor) kontaktní osoba uvedená v příloze 3 Smlouvy. Poskytovatel tímto souhlasí s tím, že kontaktní osoba je oprávněna zřídit přístupová práva dalším fyzickým osobám (dále jen „Uživatelé“), jakož i tato práva rušit či – bude-li to technicky umožněno - měnit. Kontaktní osoba a další Uživatelé jsou oprávněni (každý z nich samostatně) za Poskytovatele jednat ve všech věcech týkajících se Smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se každá takto oprávněná osoba seznámila s podmínkami a pravidly týkajícími se Stravenek.
 3. Společnost přidělí kontaktní osobě a každému Uživateli e-mailem jedinečné identifikační prvky, které umožňují přístup k Uživatelskému účtu (dále jen „Bezpečnostní údaje“). Poskytovatel zajistí, že kontaktní osoba a Uživatelé budou chránit své Bezpečnostní údaje, především že zamezí jejich zcizení či zneužití neoprávněnými osobami, a že technické prostředky, pomocí nichž využívá služby Uživatelského účtu (např. počítač), budou zabezpečeny proti případnému zneužití. Poskytovatel, kontaktní osoba nebo Uživatel je povinen neprodleně ohlásit Společnosti ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované použití nebo podezření na možné zneužití či neautorizované použití Bezpečnostních údajů nebo bezpečnostních prostředků.
 4. Uživatelský účet je obvykle dostupný 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, ledaže tomu brání vážné důvody. O plánovaném přerušení dostupnosti Uživatelského účtu Společnost Poskytovatele předem vhodným způsobem informuje. V odůvodněných případech však může Společnost poskytování služeb Uživatelského účtu na potřebnou dobu přerušit i bez předchozího upozornění.
 5. Poskytovatel je oprávněn požádat o změnu kontaktní osoby formou písemného oznámení ve formě formuláře dostupného na internetových stránkách www.nasestravenka.cz; Společnost může vyžadovat předložení dokladů k prokázání oprávnění osob žádajících o změnu kontaktní osoby. Společnost provede změnu do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení, případně doložení vyžádaných dokladů; v této lhůtě též odešle nové Bezpečnostní údaje na nový kontaktní email Poskytovatele.
Použít adresu

Provozovna

Adresa provozovny
Typ provozovny
Vyberte alespoň jeden typ provozovny

Polední menu

Letní zahrádka

Platby platební kartou

Bezbariérový přístup

Dětský koutek

Webová stránka

? Proč potřebujeme tyto údaje?
Vyplněné údaje poslouží na našem webu návštěvníkům k tomu, aby se o vašem podniku dozvěděli co nejvíc. Čím víc o sobě prozradíte, tím větší je šance, že k vám přijdou správní zákazníci.

? Potřebujete-li přidat formulář pro další provozovnu:

Bankovní účet

na který vám budeme proplácet stravenky. Majitelem účtu musí být restaurace, kterou registrujete.

Vyplněním čísla bankovního účtu prohlašujete, že tento účet patří poskytovateli stravování, který bude smluvní stranou smlouvy.

Smluvní podmínky

Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte s uzavřením smlouvy o obchodní spolupráci se společností Lidl stravenky v.o.s. Níže uvádíme kompletní znění návrhu smlouvy.

Na e-mailovou adresu kontaktní osoby po dokončení registrace zašleme informace, že nám byl doručen vámi vytvořený návrh smlouvy. Po ověření vašich údajů na e-mailovou adresu kontaktní osoby zašleme přijetí smlouvy, čímž bude smlouva uzavřena. Vzorovou smlouvu o obchodní spolupráci si můžete také hned vytisknout.

Součástí smlouvy jsou i obchodní podmínky pro poskytovatele stravování, které si můžete přečíst ZDE

Souhlasem se zněním smlouvy zároveň pověřujete shora uvedenou kontaktní osobu dalším jednáním po odeslání návrhu smlouvy v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy o obchodní spolupráci a v souvislosti se správou vašeho uživatelského účtu na www.nasestravenka.cz.


Prohlašuji, že jsem oprávněn uzavřít za poskytovatele stravování tuto smlouvu o obchodní spolupráci s Lidl stravenky v.o.s. a navrhuji uzavření smlouvy. Žádám, aby sdělení o přijetí návrhu smlouvy bylo doručeno na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.

Musíte souhlasit
Musíte souhlasit
Probíhá hledání společnosti ...
Probíhá ukládání ...

Měříme, ladíme a vylepšujeme,aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací