Mám zájem o Naši stravenku


Prosím vyplňte: ve formátu:

Děkujeme za váš zájem. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Bohužel se zprávu nepodařilo odeslat zkuste to prosím později

Chyba v ověřování robota!

Probíhá odesílání ...

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s akcí „Naše stravenka“

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme za Váš zájem o produkty společnosti Lidl stravenky v.o.s., IČO: 05433720, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77555 („Společnost“).

Na základě Vašeho souhlasu uděleného vyplněním a odesláním kontaktního formuláře bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v poskytnutém rozsahu. V tomto dokumentu naleznete podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, stejně jako Vašich práv, která Vám v souvislosti s prováděným zpracováním náležejí.

1. Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je Společnost.

2. Účast na této akci, stejně jako poskytnutí osobních údajů, je dobrovolné.

3. Společnost bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem Vašeho kontaktování s cílem zahájit spolupráci s Vašim zaměstnavatelem v oblasti poskytování stravenek.

4. Právní základ prováděného zpracování osobních údajů tvoří Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

5. Společnost bude zpracovávat výlučně osobní údaje, které ji poskytnete v rámci kontaktního formuláře, tj. identifikační a kontaktní osobní údaje.

6. Na základě zpracovávaných osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, které by pro Vás mělo jakékoli důsledky.

7. Společnost bude osobní údaje zpracovávat primárně sama, příp. pokud to bude nutné, pověří zpracováním třetí osoby, a to výlučně v souladu s pravidly dle čl. 28 GDPR.

8. Vaše osobní údaje nebude Společnost předávat do třetích zemí mimo EU či Evropský hospodářský prostor.

9. Společnost bude Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než odvoláte svůj souhlas, nejdéle však do skončení příslušné akce, tj. do 31.12.2018.

10. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náležejí za podmínek stanovených GPDR následující práva:

  • právo obdržet bezplatně na základě žádosti informace o osobních údajích, které o Vás Společnost zpracovává (čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nesprávné či nepřesné (čl. 16 GDPR);
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR);
  • právo na přenositelnost osobních údajů, které jste Společnosti poskytli (čl. 20 GDPR); a
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR).

11.Výše uvedená práva můžete uplatnit u Společnosti na adrese uvedené výše, příp. e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu obchod@nasestravenka.cz

12.Se stížností na zpracování Vašich osobních údajů v rámci této akce se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

13. S dotazy ke zpracování osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.
Měříme, ladíme a vylepšujeme,aby pro vás prohlížení webu bylo co nejpříjemnější. Proto si potřebujeme ukládat data o používání webu. Více informací

Nastala chyba.